Bạn cho mình xin 1 key để dùng thử nhé. Thinhtranbcs@gmail.com